REFERENCIE

HLAVNÁ STRÁNKA
PROFIL FIRMY
FOTOGALÉRIA
REFERENCIE
KARIÉRA
NAŠI PARTNERI
CERTIFIKÁTY
DOKUMENTY
KONTAKT

Štatistika
Počet zobrazení: 210945
Počet návštev: 82585
Posledná aktualizácia stránky:
22.10.2019

Referencie stavieb

 • Stavba: Bytový dom 9 b.j. + TV Malé Vozokany
 • Investicia: 444 170 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 03.2016-01.2017
 • Stavba: Bytový dom 2x9 b.j. + TV Dolné Lefantovce
 • Investicia: 877 197 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 08.2013-12.2014
 • Stavba: Bytový dom 6 b.j. + TV Skýcov
 • Investicia: 292 159 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 03.2013-12.2013
 • Stavba: Bytový dom nižší štandard 2x6 b.j. Žitavany
 • Investicia: 303 472 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 06.2012-07.2013
 • Stavba: Stavebné úpravy CVŽV Nitra
 • Investicia: 101 885 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 09.2012-02.2013
 • Stavba: Adaptácia budovy na 4 b.j. Žitavany
 • Investicia: 188 975 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 09.2012-02.2013  
 • Stavba: 18 b.j.+ TV Nitrianska Streda
 • Investicia: 967 121 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 06.2011-12.2012  
 • Stavba: 22 b.j.+ TV Cabaj-Čápor
 • Investicia: 1.130 978 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 07.2010-12.2011
 • Stavba: Revitalizácia obce Jedľové Kostoľany
 • Investicia: 426 197 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 10.2010-11.2011
 • Stavba: 14 b.j.+ TV Žitavany
 • Investicia: 725 640 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 06.2009-11.2010
 • Stavba: 2x7 b.j.+ TV Jelenec
 • Investicia: 821 602 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 06.2009-11.2010
 • Stavba: I.etapa obnovy kaštieľa v Malých Vozokanoch
 • Investicia: 130 692 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 05.2010-10.2010
 • Stavba: 24 b.j.+ TV Žitavany
 • Investicia: 1.295 860 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 03.2009-06.2010
 • Stavba: Prístavba výťahu a oc.schodiska - PN Hronovce
 • Investicia: 236 666 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 04.2009-04.2010
 • Stavba: 24 b.j. +TV Pohranice
 • Investicia: 1.372 262 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 04.2007-03.2009
 • Stavba: 21 b.j. +TV Výčapy - Opatovce
 • Investicia: 1.045 850 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 11.2006-03.2009
 • Stavba: Betonáreň Pohranice
 • Investicia: 249 211 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 06.2008-12.2008
 • Stavba: Rekonštrukcia potravín LIDL Nitra
 • Investicia: 597 490 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 12.2007-05.2008
 • Stavba: Výstavba bytoviek + TV Slažany
 • Investicia: 1.223 260 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 04.2006-12.2007
 • Stavba: Novostavba potravín LIDL Šahy
 • Investicia: 1.108 677 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 03.2007-09.2007
 • Stavba: 12 b.j. Cabaj - Čápor
 • Investicia: 770 568 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 03.2006-06.2007
 • Stavba: Bytový dom 12 b.j. + TV Vieska n/Žitavou
 • Investicia: 519 791 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 05.2005-08.2006
 • Stavba: Úprava farmy Veľký Cetín - Hybrav a.s.
 • Investicia: 268 500 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 02.2006-06.2006
 • Stavba: Ustajnenie objektu maštale - AGRO-NV Nemčíňany
 • Investicia: 205 735 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 06.2006-11.2006
 • Stavba: Novostavba RD Nitra - Ing. Hanzlík
 • Investicia: 59 597 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 04.2005-08.2005
 • Stavba: Viacúčelová budova Vieska n/Žitavou - Obecný úrad
 • Investicia: 111 097 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 08.2003-07.2005
 • Stavba: Obytný súbor Nitra Mlynárce - Metrostav a.s.
 • Investicia: 129 437 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 12.2004-07.2005 
 • Stavba: Penzión Lefantovce
 • Investicia: 36 266 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 10.2004-07.2005
 • Stavba: Rekonštrukcia stavby pre prasničky - M.Zálužie
 • Investicia: 15 675 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 07.2004-12.2004
 • Stavba: Zateplenie budovy Psychiatrická liečebňa - Hronovce
 • Investicia: 19 542 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 09.2004-10.2004
 • Stavba: Rekonštrukcia olejového hospodárstva - Slovnaft a.s. Bratislava
 • Investicia: 248 832 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 05.2004-11.2004
 • Stavba: Obchodné centrum Zelený mlyn - Pezinok
 • Investicia: 11 946 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 11.2003-02.2004
 • Stavba: Rekonštrukcia skladu zemiakov - Slov-mart Katlovce
 • Investicia: 150 793 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 05.2002-03.2004
 • Stavba: Chodník Cabaj-Čápor
 • Investicia: 26 787 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 08.2004-09.2004
 • Stavba: Nájomné byty 15 b.j. - OÚ Lehota
 • Investicia: 595 067 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 08.2002-10.2003
 • Stavba: Zvolenská hydina - Zvolen
 • Investicia: 436 076 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 08.2003-10.2003
 • Stavba: Ekologické opatrenia Slovnaft a.s. - Kľačany
 • Investicia: 295 206 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 07.2003-12.2003
 • Stavba: Rekonštrukcia kravína - PD Močenok
 • Investicia: 111 363 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 05.2002-07.2002
 • Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Štúrovo
 • Investicia: 368 301 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 10.2000-11.2002
 • Stavba: Rozšírenie haly Nitragold I.-II. etapa - Nitrianske Hrnčiarovce
 • Investicia: 356 425 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 03.2002-08.2002
 • Stavba: Rekonštrukcia výrobnej haly Sanker - Lužianky
 • Investicia: 575 842 EUR
 • zahájenie-ukončenie prác: 12.2000-06.2002
Created by: Agrostav HSV spol. s r. o.
© 2008