PROFIL FIRMY

HLAVNÁ STRÁNKA
PROFIL FIRMY
FOTOGALÉRIA
REFERENCIE
KARIÉRA
NAŠI PARTNERI
CERTIFIKÁTY
DOKUMENTY
KONTAKT

Štatistika
Počet zobrazení: 210947
Počet návštev: 82585
Posledná aktualizácia stránky:
22.10.2019

PRÁCE HSV

Zabezpečujeme všetky druhy stavebných prác vrátane opravy a údržby priemyselených výrobných hál, sanačných prác, zateplovania budov, vnútroareálových komunikácií a iné.

ZEMNÉ PRÁCE

 • realizácia všetkých druhov zemných prác veľkého i malého rozsahu
 • výkopy v uzavretých priestoroch
 • odvoz zeminy alebo suti na skládku

ZÁKLADY, ZVLÁŠTNE ZAKLADANIE

 • zakladanie objektov jednoduché a zložité
 • podchytávanie jestvujúcich základov rôznymi spôsobmi

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

 • všetky druhy murárskych a železobetonárskych prác
 • debnenia v každom rozsahu
 • montáž panelov
 • oprava murovaných konštrukcií

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 • konštrukcie monolitické
 • konštrukcie prefabrikované
 • konštrukcie oceľové
 • obnova, výmena a oprava ich poškodených častí

KOMUNIKÁCIE

 • komunikácie betónové
 • komunikácie asfaltové
 • komunikácie špeciálne odizolované
 • parkovacie plochy
 • kladenie dlažby betónovej, andezitovej a zámkovej

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY

 • povrchové úpravy vnútorné i vonkajšie podľa najnovších technológií
 • špeciálne podlahové vrstvy
 • stavebné úpravy pre rôzne typy strojov

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

 • doplnkové konštrukcie
 • búracie a demolačné práce
 • stavebná pripravenosť pre osadenie technologických zariadení pri novostavbách, rekonštrukciách a opravách

PRÁCE PSV

V prácach PSV má naša firma obsiahnuté všetky remeslá potrebné na zhotovenie stavby.

Created by: Agrostav HSV spol. s r. o.
© 2008