PROFIL FIRMY

HLAVNÁ STRÁNKA
PROFIL FIRMY
FOTOGALÉRIA
REFERENCIE
KARIÉRA
NAŠI PARTNERI
CERTIFIKÁTY
DOKUMENTY
KONTAKT

Štatistika
Počet zobrazení: 172007
Počet návštev: 66478
Posledná aktualizácia stránky:
13.12.2017

PRÁCE HSV

Zabezpečujeme všetky druhy stavebných prác vrátane opravy a údržby priemyselených výrobných hál, sanačných prác, zateplovania budov, vnútroareálových komunikácií a iné.

ZEMNÉ PRÁCE

 • realizácia všetkých druhov zemných prác veľkého i malého rozsahu
 • výkopy v uzavretých priestoroch
 • odvoz zeminy alebo suti na skládku

ZÁKLADY, ZVLÁŠTNE ZAKLADANIE

 • zakladanie objektov jednoduché a zložité
 • podchytávanie jestvujúcich základov rôznymi spôsobmi

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

 • všetky druhy murárskych a železobetonárskych prác
 • debnenia v každom rozsahu
 • montáž panelov
 • oprava murovaných konštrukcií

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 • konštrukcie monolitické
 • konštrukcie prefabrikované
 • konštrukcie oceľové
 • obnova, výmena a oprava ich poškodených častí

KOMUNIKÁCIE

 • komunikácie betónové
 • komunikácie asfaltové
 • komunikácie špeciálne odizolované
 • parkovacie plochy
 • kladenie dlažby betónovej, andezitovej a zámkovej

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY

 • povrchové úpravy vnútorné i vonkajšie podľa najnovších technológií
 • špeciálne podlahové vrstvy
 • stavebné úpravy pre rôzne typy strojov

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

 • doplnkové konštrukcie
 • búracie a demolačné práce
 • stavebná pripravenosť pre osadenie technologických zariadení pri novostavbách, rekonštrukciách a opravách

PRÁCE PSV

V PSV má naša firma obsiahnuté všetky remeslá potrebné na zhotovenie stavby.

IZOLÁCIE PROTI VODE

 • nátery
 • kladenie asfaltových a plastových pásov na sucho i za tepla
 • úpravy a opravy izolácií proti vode vo vnútorných i vonkajších priestoroch
 • dodatočné izolácie

ŽIVIČNÉ KRYTINY

 • nátery
 • kladenie asfaltových pásov a plastových pásov na sucho i za tepla
 • špeciálne živičné krytiny
 • úpravy a opravy živičných krytín

TEPELNÉ IZOLÁCIE

 • naša firma vlastní LICENCIU na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov WDVS Hasitherm - POL a WDVS Hasitherm - MIN podľa ETA-06/0141, ETA-07/0078 a ETA-07/0106
 • materiálmi na báze minerálnych vlákien, polystyrénov, polyuretanov
 • na novostavbách
 • na rekonštrukciách jestvujúcich objektov
 • dodatočné zateplenie budov

VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA A VODOVOD

 • klasickým spôsobom
 • systémom použitia plastových rúr domácej výroby
 • vhodnosť použitia pri rekonštrukciách
 • rôzne vytvarovanie

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

 • výroba klampiarenských prvkov (Zn, Cu, Al plech, plasty) a ich montáž

POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

 • zhotovenie tvrdých krytín
 • plechových krytín
 • bonského šidla

STOLÁRSKE PRÁCE

 • výroba stolárskych výrobkov (okien, dverí, obkladov) klasických
 • atypických podľa požiadavky odberateľa
 • práce v novostavbách občianskych objektov, výrobných hál
 • rekonštrukcie a opravy

TESÁRSKE PRÁCE

 • všetky druhy tesárskych prác
 • drevené krovy
 • rekonštrukcie

ZÁMOČNÍCKE PRÁCE

 • výroba a montáž oceľových dverí, vrát, okien
 • výroba a montáže zábradlí, plošín, stien, mreží, atď.
 • výroba a montáž atypických výrobkov
 • montáž rôznych druhov podhľadov napr. HUNTER DOUGLAS, sadrokartón, atď.
 • montáž svetlíkov a ozdobných atík

PODLAHY

 • podlahy povlakové
 • podlahy z dlaždíc
 • podlahy vlysové
 • novostavby a rekonštrukcie

OBKLADY

 • všetky druhy obkladov vnútorných i vonkajších
 • opravy obkladov

NÁTERY

 • nátery oceľových a drevených konštrukcií
 • nátery syntetické, olejové, protipožiarne
 • nátery proti hmyzu
 • protiplesňové, protihnilobné
 • ich obnova

MAĽBY

 • vnútorné i vonkajšie
 • ručne a nástrekom

V ČINNOSTI PSV ĎALEJ ZAISŤUJEME VŠETKY DRUHY MONTÁŽNYCH PRÁC A TO:

 • inštalačné práce zdravotechniky - robíme montáže zdravotníckych zariadení tuzemskej i zahraničnej výroby a to vrátane ich opráv a obnovy
 • ústredné vykurovanie - montáž vykurovania elektrického, plynového i na tuhé palivo, podlahové kúrenie, výmeny kotlov a vykurovacích telies a potrubných rozvodov
 • montáž vzduchotechnických zariadení - robíme vzduchotechniku klasickým spôsobom pomocou ventilátorov a vedení z pozinkovaných rúr a tiež obnovu jestvujúcich vzduchotechnických zariadení
 • montáž elektroinštalácie - pre objekty triedy A a B do 1000V, bleskozvody, montáž a výrobu rozvádzačov podľa potreby zákazníka a tiež revízie elektrických zariadení do 1000V a nad 1000V objektov triedy A a B
 • montáž konštrukcií - montáž a výroba oceľových konštrukcií napr. oceľových väzníkov, nosníkov, stĺpov kompletných hál a pod. Súčasťou výroby oceľových konštrukcií je aj výroba oceľových skladov. Montáž drevených a železobetónových skeletov.
Created by: Agrostav HSV spol. s r. o.
© 2008